• شهرسازی ریل‌پایه؛ نظریه، کاربرد و بومی‌سازی

    شهرسازی ریل‌پایه؛ نظریه، کاربرد و بومی‌سازی

    در مورد اخبار ریلی کشور خبری داریم از وزارت راه و شهرسازی با عنوان “شهرسازی ریل‌پایه؛ نظریه، کاربرد و بومی‌سازی” که پیشتر بدان میپردازیم. این رویداد که یکی از اهداف آن کوچک‌سازی دولت…

پربازدیدترین ها